Pražské jaro 2016 - záznam

25.11.2016 19:00

BBC Syphony Orchestra, Sakari Oramo - dirigent, Sang Yoon Km - klarinet

(více zde)

délka: 81 min., vstupné: 0 Kč

Mladý korejský klarinetista Sang Yoon Kim se na festival vrací přesně rok poté, co se mu v loňském 67. ročníku Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro podařilo získat jasné prvenství. Absolvent pařížské Conservatoire national supérieur de musique et de danse potvrdí své výjimečné kvality v Mozartově půvabném Koncertu pro klarinet A dur KV 622, jehož druhá věta Adagio bývá často označována za nejkrásnější hudbu, jaká kdy byla pro tento nástroj napsána.

Doprovodí ho jeden z nejvýznamnějších britských orchestrů, BBC Symphony Orchestra, který v Praze poprvé vystoupí pod vedením svého současného šéfdirigenta Sakariho Orama. Ten je publiku Pražského jara dobře známý díky své první návštěvě v roce 2007, kdy zde spolu s Finským rozhlasovým orchestrem uvedl mimo jiné Janáčkova Tarase Bulbu. Janáček bude na programu i letos, konkrétně symfonická báseň Balada blanická z roku 1919. Dílo, pro něž skladatel našel inspiraci ve stejnojmenné básni Jaroslava Vrchlického, odkazující k pověsti o blanických rytířích – symbolu naděje a svébytnosti českého národa – věnoval Janáček prezidentu Masarykovi.

Závěr koncertu bude patřit slavné Symfonii č. 5 c moll Ludwiga van Beethovena, o níž romanopisec a kritik E. T. A. Hoffmann v roce 1810 napsal, že „odkrývá Beethovenův romantismus více než kterékoliv z jeho dalších děl a neodolatelně posluchače strhává do překrásného duchovního království, jež nezná hranic“. Zajímavostí je, že Beethoven poněkud neobvykle finále této symfonie zasadil do „zářivé“ tóniny C dur. Přitom závěrečné věty skladeb v mollových tóninách, které Beethoven do té doby napsal, vždy zůstávaly v mollových tóninách. Toto pravidlo porušil jen třikrát – kromě Osudové ve dvou klavírních sonátách a ve své symfonii závěrečné, Deváté.

Zpět

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.